Christmas Charity Concert 2022

Carols and Readings in aid of the Salvation Army / Carolau a Darlleniadau er budd Byddin yr Iachawdwriaeth
Saturday December 3rd, 7pm / Nos Sadwrn, Rhagfyr 3ydd, 7pm
All Saints’ Church, Oystermouth / Eglwys yr Holl Saint Ystumllwynarth

Tickets (Unreserved Seating) £10 / £5 (Full-time students)
Tocynnau £10 / £5 (Myfyrwyr Llawn-amser)

Ticket Secretary 01792 299443 / On the door
Ysgrifennydd Tocynnau 01792 299 443 / Wrth y drws