Spring Concert / Cyngerdd Y Gwanwyn

Puccini – Messa di Gloria,
Lauridsen – Lux Aeterna
Saturday April 1st – 7.30pm / Sadwrn 1af Ebrill – 7.30pm
Brangwyn Hall, Swansea / Neuadd Brangwyn, Abertawe

British Sinfonietta /Sinfonietta Prydain

Jonathan Rogers – Conductor / Arweiniydd
Dafydd Jones – Tenor / Tenor
Meilir Jones – Bass / Bas

Tickets/Tocynnau £20 / £15
£10 (Full time Students/Myfyrwyr Llawn Amser)
Ticket Secretary / Ysgrifennydd Tocynnau 01792 299443
On the door / Wrth y drws